Søg
Kategorier

Kundeservice

Skriv til os

Eller ring til os på:
35 300 800

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål mandag -
fredag fra kl. 10 – 14

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle indtægter fra PlanShop går til Plan Danmarks humanitære arbejde. Yderligere information om Plan Danmark kan findes på hjemmesiden www.plandanmark.dk.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra PlanShop. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig og PlanShop, der afviger fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Det er hensigten med disse salgs- og leveringsbetingelser, at de skal være i overensstemmelse med dine ufravigelige rettigheder som forbruger. I modsat fald vil sådanne rettigheder have forrang frem for salgs- og leveringsbetingelserne.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra PlanShop. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem dig og PlanShop.

Varerne afsendes af PlanShop hurtigst muligt og i reglen indenfor 3 arbejdsdage efter modtaget ordre. Post Danmark leverer normalt på din adresse i Danmark indenfor 3 dage efter vor afsendelse.

Reklamation

Vi opfordrer dig til ved modtagelsen af varerne at undersøge disse med henblik på at konstatere eventuelle manglende eller fejlleverede varer eller varer, som lider af fejl eller mangler.

Eventuelle fejl eller mangler ved varer leveret fra PlanShop skal påberåbes inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Du kan kun klage over fejl eller mangler, der viser sig senest 2 år efter, at du har fået varen leveret. Reklamationsperioden gælder ikke for forbrugsartikler. For så vidt angår varer, hvis levetid afhænger af forbrugsintensiteten, og som derfor efter omstændighederne kan have en kortere levetid end 2 år, skal reklamation foretages inden udløbet af en sådan kortere periode.

Såfremt du ikke overholder de angivne reklamationsregler, fortaber du retten til at gøre indsigelse.

I tilfælde af reklamation er vi berettiget til at tilbyde dig reparation eller ombytning af den fejl- eller mangelbehæftede vare frem for afslag i prisen eller ophævelse. Ophævelse kan i øvrigt kun ske i tilfælde af væsentlige fejl eller mangler.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens § 17.

14-dages fristen regnes fra det seneste af følgende to tidspunkter:

Tidspunktet hvor levering til dig fandt sted. Tidspunktet hvor du modtog oplysning om fortrydelsesretten på et varigt medium, f.eks. papir eller pr. e-mail.

Hvis du således f.eks. modtager varerne mandag den 1. og også har fået de omtalte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Uanset ovenstående udløber fortrydelsesfristen dog senest 3 måneder efter, at du har modtaget varerne.

Fortrydelsesretten kan udnyttes på en af følgende to måder:

Ved at returnere varerne til følgende adresse: PlanShop, Borgergade 10 2.tv, 1300 København K. Returforsendelse betales af dig, med mindre PlanShop i henhold til aftalen har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, i hvilket tilfælde PlanShop betaler forsendelsen. Du kan sikre dig bevis for, at fortrydelsesretten er udnyttet rettidigt, f.eks. ved at gemme kvitteringen for, at varerne er overgivet til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Ved at du undlader at modtage eller indløse den pågældende forsendelse fra PlanShop.

For at fortrydelsesretten skal kunne gøres gældende, skal varerne leveres tilbage i en mængde og stand, som i det væsentlige er uforandret i forhold til den mængde og stand, som du modtog dem i. Varen bedes returneret så vidt muligt i original emballage.

PlanShop er forpligtiget til at tilbagebetale det beløb, som du har betalt inklusive fragt for forsendelsen til dig (men ikke fragt for returforsendelsen til PlanShop, med mindre der er tale om levering af en erstatningsvare, jf. ovenfor), ekspeditionsgebyr, toldafgifter, opkrævningsgebyr og lignende. Tilbagebetaling skal finde sted senest 30 dage efter, at PlanShop modtager varerne fra dig eller efter at fragtseddel eller varerne er stillet til PlanShops disposition.

Oplysningspligt

Købsordrer kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af PlanShop i 5 år. Det er ikke muligt at tilgå købsordren efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af købsordren pr. e-mail, så send en e-mail til: info@planshop.dk.

Pris og betaling

I PlanShoppen har du mulighed for at betale med Dankort, eDankort, Visa, Mastercard, Maestro og JCB. Alle priser i PlanShop er inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger.