cycle Arrow Right

Giv frø og uddannelse i klimatilpasset landbrug

Vælg billede

Et spirende håb

Klimaresistente frø og uddannelse i klimatilpasset landbrug gør familier i stand til at kunne dyrke afgrøder til trods for klimaforandringer, tørke og skadedyr.