cycle Arrow Right

Giv frø og bekæmp sult

Vælg billede

Et spirende håb

Klimaresistente frø gør familier i stand til at kunne dyrke afgrøder til trods for klimaforandringer, tørke og skadedyr.

Støt projektet her


Vi har en plan med din donation

Når du køber et gavebevis eller støtter et projekt, bliver dit bidrag brugt, hvor behovet er størst lige nu, inden for det valgte tema eller indsatsområde. Donationer, som overstiger, hvad der kræves for at opfylde den specifikke indsats, vil gå til andre områder med de største behov. På den måde kan vi hjælpe flere udsatte børn og unge. Tusind tak for din støtte.