cycle Arrow Right

Giv frø og bekæmp sult

Vælg billede

Et spirende håb

Klimaresistente frø gør familier i stand til at kunne dyrke afgrøder til trods for klimaforandringer, tørke og skadedyr.